فرح آباد ساری

 نحوه استفاده از امکانات فرح آباد ساری در تابستان 98

هزینه هر شب اقامت برای 4 نفر 1200000 ریال و برای هر نفر اضافه حداکثر تا 2 نفر 200000 ریال (برای هر نفر)

شروع دوره ها از  98/4/25 تا 98/7/1

جهت اطلاع از تاریخ های اعلام شده اینجا کلیک کنید.

تذکر مهم:

- مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/4/24

- با توجه به محدودیت امکانات، در صورتی که برای دوره های اعلام شده بیش از یک متقاضی وجود داشته باشد، اولویت با کسانی است که قبلا از این امکان بهره مند نشده باشند.   

                                                                                  

                                                                    امور اداری و پشتیبانی